อนุทิน 161443 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๕๑๓ ]

“…”

“ความทุกข์” ของเราต่างกัน

ไม่จำเป็นต้องเอา “ความทุกข์” ของตัวเอง

ไปเปรียนเทียบกับ “ความทุกข์” ของคนอื่น

“ความทุกข์” มันทำหน้าที่ของมัน

และมันก็จะอยู่กับเราไม่นาน

ไม่มีคำว่า “ตลอดไป” สำหรับ “ความทุกข์”

และ “ความสุข”

เชียงใหม่ (ยามฟังเสียงคนทุกข์)

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียน 31 Oct 2018 @ 00:01 ()


ความเห็น (0)