อนุทิน 161436 - prayat duangmala

สงสารตัวเองมาก..พนักงานธุรการที่เคยมีเขาก็เกลี่ยไปโรงเรียนใหญ่..รองบจ้างจาก สพฐ. จ้างเหมา 9000 บาท ไม่รู้จะได้เมื่อไร และหนักเข้าอีก ครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กพิการเรียนร่วมถูกตัดไปอีกว่าเด็กพิการหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนลดลง..แต่ก็มีหนักสุด 2 คน ไม่มีใครช่วยอีกขาดครูดูแลและสอนช่วยเพราะเขาจบครูคอมพิวเตอร์มา..

เขียน 30 Oct 2018 @ 17:13 ()


ความเห็น (0)