อนุทิน 161433 - mrplewma

mrplewma
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วัตถุประสงค์การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

  1. พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชัยนาท
  2. เพื่อจัดเวทีประชาคมเผยแพร่หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชัยนาท
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่ออาชีวศึกษาพื้นที่จังหวัดชัยนาท
เขียน 30 Oct 2018 @ 15:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงความเห็น (0)