อนุทิน 161374 - พิชญ์ภิรมย์ ราญสระน้อย

วิเคราะห์คำอธิบายวิชาที่ตนเองสอน ได้เรียนรู้องค์ประกอบที่ควรเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

เขียน 26 Oct 2018 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)