อนุทิน 161366 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๙

หน้าที่…ฉันทำเสร็จล่ะ!!! ต่อไป คือ หน้าที่ของคุณเอง…ว่ากันตามกฎหมายละกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)