อนุทิน 161365 - ปัญญาชน ชายขอบ

ดูถูููกใครก็ได้แต่อย่าดูถูกกับตัวท่านเอง

อวดดีกับใครก็ได้แต่อย่าอวดดีกับตัวท่านเอง

หยิ่งผยองกับใครก็ได้แต่อย่าหยิ่งผยองกับตัวท่านเอง

ทำลายอะไรก็ได้แต่อย่าทำลายตัวท่านเอง

เพราะตัวท่านคือคฤหัสน์ของท่าน หากคฤหัสน์นี้พังทลายลงท่านจะไปอยู่ที่่ใด?

เขียน 26 Oct 2018 @ 14:47 () แก้ไข 26 Oct 2018 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)