อนุทิน 161364 - ปัญญาชน ชายขอบ

โดนเขาดูถููกเหยียดหยามแล้วใช่ว่าความสามารถเราจะลดลง

โดนเขาสรรเสริญให้เกีรยติแล้วใช่ว่าความสามารถเราจะเพิ่มขึ้น

เขียน 26 Oct 2018 @ 14:45 () แก้ไข 26 Oct 2018 @ 14:45, ()


ความเห็น (0)