อนุทิน 161363 - prayat duangmala

เช้าออกไปโรงเรียน.ดูแลตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนและเข้าไปวัดหาพระครู ทำป้ายต้อนรับผ้าป่า.ก่อนกฐิน สร้างเรือนรับรองคณะสงฆ์..

เขียน 26 Oct 2018 @ 14:12 ()


ความเห็น (0)