อนุทิน 161361 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๘

ถอดบทเรียน…การเขียนภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการ…เป็นงานที่ไม่ง่ายและไม่ยาก หากเข้าใจจริงๆ…อย่าคลุมเครือ ฝึกทุกคนในกองบริหารงานบุคคล ให้เป็นแม่ไก่ ฝึกลูกไก่ให้เขียนงานในหน้าที่ให้ได้…เริ่มชัดเจนมากขึ้น…ทุกเรื่อง มันต้องทำซ้ำๆ จึงจะได้ผล + คุณภาพ ที่แท้จริง

เขียน 26 Oct 2018 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)