อนุทิน 161356 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๙๔๙๑ ]

“…”

กี่คนเดินจากไปไม่หวนกลับ

บางคนลับลาร้างให้ห่างเหิน

บางคนร้ายทิ้งขว้างข้างทางเดิน

บางคนเพลินนึกว่าสุขแต่ทุกข์จริง

สุดแต่กรรมนำไปให้เป็นอยู่

บางคนรู้ แต่ไม่ทำ กรรมกลอกกลิ้ง

มีกี่คนค้นหาความเป็นจริง

ใช้ชีวิตแอบอิงอนิจจัง

เชียงใหม่ (ยามดึก)

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียน 25 Oct 2018 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)