อนุทิน 161348 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระธาตุท่าอุเทน. อ.ท่าอุเทน. จ นครพนม

ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ. อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง. พม่า. สร้าง พ.ศ.๒๔๕๕

พระธาตุประจำคนเกิดวันศุกร์ความเห็น (0)