อนุทิน 161344 - ต้นโมกข์

มิเพียงข้าพเจ้ารู้สึก แม้แต่ตัวละครในเรื่องอย่าง เจียงหนานโอวสื่อปั่นจื่อ เต๋อเซียงเฟิง และกระทั่งหยางเฉียนเชียงศิษย์ผู้พี่ของอวี๋ซิ่วเหลียน ล้วนคิดว่าเหตุผลนี้แท้จริงแล้วมิอาจยกเป็นเหตุผลได้เลย

น่าเสียดายที่หลี่มู๋ไป๋เป็นคนดื้อรั้นยิ่งนัก ไม่ว่าคนอื่นจะเกลี้ยกล่อมเขาอย่างไร ไม่ว่าอวี๋ซิ่วเหลียนจะแสดงความรักต่อเขาอย่างไร แต่พอถึงด่านสุดท้าย เขากลับใช้กระบี่ปัญญาตัดขาดด้ายแห่งอารมณ์ความรู้สึก

อาจมีหลายคนเห็นว่าหลี่มู๋ไป๋ช่างเป็นคนเข้มแข็งยึดถือคุณธรรมน้ำมิตร เป็นตัวละครที่มีเลือดเนื้อ แต่ข้าพเจ้ากลับเห็นว่า นี่เป็นนิสัยที่ไม่น่ารักอย่างยิ่งข้อหนึ่งของหลี่มู๋ไป๋

จาก “ว่าด้วยบู๊เฮี้ยบ”

มังกรโบราณ เขียน

โชติช่วง นาดอน แปล

เขียน 25 Oct 2018 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)