อนุทิน 161343 - ต้นโมกข์

จะใช้แบบเรียน หรือไม่ใช่แบบเรียน? นี่เป็นปัญหาทางไวยากรณ์ ตอนจบ

การออกไปนอกแบบเรียน

มีความรู้เชิงไวยากรณ์จำนวนมากที่สามารถเรียนแบบอุปนัยได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งความรู้ทางอินเตอร์เน็ทที่ครูสามารถแสดงไวยากรณ์ในเชิงกระทำได้เลย หากฉันจะสอนเรื่อง Present Continuous และแบบเรียนไม่ตรงตามที่ฉันจะย่อยให้นักเรียน ฉันอาจดูยูทูป เช่นสนามบินที่พลุกพล่าน โน้มน้าวนักเรียนในเรื่องการเดินทาง (สมมติว่าพวกเขาได้เดินทางจริงๆ) ต่อจากนั้นฉันอภิปรายถึงสิ่งที่ผู้คนได้ทำ จากขั้นตอนนี้ เราจะดึงกฎไวยากรณ์เรื่อง Present Continuous และกลับมาที่แบบเรียนเพื่อทบทวนโครงสร้างของกาลเวลานี้ ดังนั้นแบบเรียนก็ไม่ถูกละทิ้ง แต่กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบอุปนัย

คำตัดสินสุดท้าย: แบบเรียน และโครงสร้างของไวยากรณ์เป็นจุดสิ้นสุดหรือไม่? ครูควรจะไม่ใช้แบบเรียนไวยากรณ์หรือไม่? ครูควรทำตามแบบเรียนหรือทำตามตนเองดี? แต่ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอก อันดับแรก หลักสูตรไวยากรณ์อาจถูกร่างโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเข้มงวดเกินไป ดังนั้นครูควรจะทำตามแบบเรียน ในขณะเดียวกันก็หาของใหม่มาเพิ่ม (supplement) หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปร (adapt) เนื่อง หลังจากที่ครูพยายามเพิ่มความยืดหยุ่น ต่อจากนั้นจึงให้ครูมาประเมินว่าแบบเรียนตรงกับความต้องการนักเรียนหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่แบบเรียนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน และเสนอไวยากรณ์ที่ถ่ายทอดยาก ฉันจะนำเสนอไวยากรณ์แบบอุปนัยมาแทนที่เอง

แบบเรียนจะขาดความยืดหยุ่นและเตรียมมาเป็นอย่างดี แต่ภาษาไม่เป็นแบบนั้น ในขณะที่มีกฎที่แน่นอนจำนวนมาก ภาษาจะมีความยืดหยุ่น และค่อยๆเปลี่ยนไป ตามการใช้ภาษา และรวมถึงเทคโนโลยี พวกเราควรมีความยืดหยุ่น เพื่อที่ว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ทันการ

แปลและเรียบเรียงจาก

Salaiman Jenkins. To textbook or not to textbook? This is grammar question

http://www.teachingenglish.org.uk/blogs/sulaiman-jenkins/textbook-or-not-textbook-grammar-question-0?utm_source=TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 25 Oct 2018 @ 18:40 () แก้ไข 25 Oct 2018 @ 18:40, ()


ความเห็น (0)