อนุทิน 161334 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๕

เป็นเพราะถูกสอน…ให้เป็นคนวางแผนเป็น ทำงานให้เป็นระบบ ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงาน เรียนรู้การทำงานให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น…อ่านหนังสือเกี่ยวกับความรู้เรื่องงานที่ตนเองต้องรับผิดชอบให้มากขึ้น…โดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ต้องรู้ให้ชัดเจน นี่คือ ฉัน…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)