อนุทิน 161333 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๔

ทุกช่วงเวลา…คือ การพัฒนา ความหมายของการพัฒนา คือ การทำให้ดีขึ้น เจริญขึ้น…ฉะนั้น ไม่มีใครผิด ใครถูก แต่สิ่งที่เห็น เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง…โดยในอนาคต ไม่ทราบว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น จะดีขึ้นหรือเลวลงสำหรับโลก…กาลเวลาเท่านั้น ที่จะเป็นตัวพิสูจน์

เรียนรู้…ได้จากชีวิตของฉันเองความเห็น (0)