อนุทิน 161311 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๒๐๑

คุณค่าของตัวเรา…ขึ้นอยู่ที่ตัวเราสร้าง มิใช่ใคร

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)