อนุทิน 161309 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๙

ถูกแต่งตั้ง…ให้เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกล่ะ!!!…ขยันหาเรื่องกันเสียจริง ๆ เปรียบเทียบกับสมัยก่อน…คดีมีน้อยมาก…หากมี นั่นคือ กระทำผิดกันจริงจัง โดยเฉพาะ “เรื่องชู้สาว…สมัยก่อนมีมากกกกกกก” สมัยนี้ มีแต่อาจปกปิด…คริ ๆ ๆ…แต่อย่าให้มีเจ้าทุกข์มาให้มหาวิทยาลัยก็แล้วกานนนนน…ความเห็น (0)