อนุทิน 161308 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๘

หากจะเรียนรู้เรื่องใด…ควรเรียนรู้แบบจริงจัง

แล้วจะทำให้…ตัวเรารู้เรื่องนั้นจริง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง



ความเห็น (0)