อนุทิน 161306 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๖

มุมมอง…ความคิดของแต่ละคน อาจมีเหมือนและแตกต่างกัน…ดังนั้น จงอย่าเก็บเอามาใส่ใจ…ทุกเรื่องขึ้นอยู่ที่ตัวและใจของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)