อนุทิน 161305 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๕

เมื่อน้ำลด…หินก็ยังคงอยู่ที่เดิม

คำให้ร้าย…ก็ไม่อาจทำให้คนดี…กลายเป็นคนเลวความเห็น (0)