อนุทิน 161301 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๔

อยู่…ก็ให้มีศักดิ์ศรี

ดี…ก็ให้มีคุณค่า

บ้า…ก็ให้มีเหตุผล

ทน…ก็ให้มีเป้าหมาย

และตาย…ก็ให้มีคนจำ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)