อนุทิน 161300 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๓

เวลาที่ผ่านมา…บทบาทของคำว่า “ครู” เปลี่ยนไปมากกกกกกก…คำว่า “ครู” มิได้อยู่ที่ “ยศ” หรือ “ตำแหน่ง” ถึงจะเป็นครูที่ดีได้…แต่มันขึ้นอยู่ที่ “ใจ” ต่างหาก…”หัวใจของความเป็นครู”…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง (ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นข้าราชการครู)ความเห็น (0)