อนุทิน 161299 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๒

ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา…ฉันมีความเชื่อมั่นในการกระทำของฉันเอง…และสิ่งที่ทำมานั้น มีผลต่อตัวของฉันเองในการที่ดำเนินชีวิตบนโลกมนุษย์แบบถูกต้อง…ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น ก็ไม่ทุกข์ นี่คือ ความจริง…ทำที่ตัวเราจะสามารถทำให้ได้…สามารถพึ่งพาตัวเราเองได้ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็พอ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)