อนุทิน 161267 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๙๐

23 ตุลาคม…สมัยเป็นเด็กๆ ฉันชอบ เพราะว่าโรงเรียนปิด 1 วัน…และฉันรู้มาเสมอว่า…ประเทศไทยไม่มีทาส…ร.5 พระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศยกเลิกเรื่อง “ทาส”…แต่คนไทยยังติดนิสัยการปกครองมาถึงวันนี้…สำหรับจิตใจลึกๆ … เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์…จ้าวคนนายคน…แต่ ร.5 ประกาศยกเลิกไปแล้ววววววว…ถ้าท่านใดเรียนประวัติของการปกครองของเมืองไทย…จะเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยในทุกวันนี้… ฉันจึงเข้าใจเพราะฉันเรียนมา… ประวัติศาสตร์ยังสำคัญสำหรับคนไทยที่ต้องเรียนรู้ให้จริงๆ และจะเข้าใจ นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและการศึกษาไทยได้ความเห็น (0)