อนุทิน 161262 - ต้นโมกข์

จะใช้แบบเรียน หรือไม่ใช่แบบเรียน? นี่เป็นปัญหาทางไวยากรณ์ ตอนที่ 1

จริงๆแล้ว บ่อยครั้งที่ฉันอธิบายกับนักเรียนว่าวิธีการหนึ่งในการสอนภาษาคือไวยากรณ์และคำศัพท์: ซึ่งหมายถึง การใช้รู้กฎในการสร้างความหมาย และรู้ว่าคำนี้จะแสดงความหมายอย่างไร การรู้คำศัพท์มากมายจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย หากไม่รู้จะนำคำเหล่านั้นมาสร้างความหมายได้อย่างไร ดังที่ Ellis ได้กล่าวว่า “ไวยากรณ์ยังคงมีความจำเป็น และจุดศูนย์กลางในการสอนภาษาอังกฤษ” แล้วเราจะสอนเรื่องนี้ในชั้นเรียนเราได้อย่างไรล่ะ?

แปลและเรียบเรียงจาก

Salaiman Jenkins. To textbook or not to textbook? This is grammar question

เขียน 22 Oct 2018 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)