อนุทิน 161259 - อาจารย์ต้น

คำว่า “จ่ายค่าอาหาร, ค่าไฟ, ค่าน้ำ, จ่ายหนี้, ค่าธรรมเนียม หรือค่าเทอม” เขาใช้คำว่า pay+ bill, electronic bill, water bill, mobile phone bill, internet bill, debt, fee ฯลฯ ไปเลย ไม่ต้องมี for มาคั่นครับ

ดังนั้น Do you have to income tax? เธอต้องจ่ายภาษีเงินได้หรือไม่?

เขียน 22 Oct 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)