อนุทิน 161247 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๕

ลูกเข้าใจ…ชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่พอเพียงของพ่อหลวงที่สอน คืออะไร???…คนเราต้องลงมือทำด้วยตัวเอง จึงจะรู้ค่าของผลงานที่ทำด้วยตัวของเราเอง…พี่ฟ้าครามเริ่มมีส่วนช่วยปลูกป่าสักทองด้วยล่ะ!!!

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)