อนุทิน 161244 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๔

การสอนคนที่แตกต่างกัน…ทำให้ได้คุณค่าและคุณภาพชีวิตของคนแตกต่างกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)