อนุทิน 161235 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๒

จงแข็งแกร่งขึ้น…แล้วจะไม่มีใครเหยียบคุณได้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)