อนุทิน 161234 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๑

“ทองคำ”…วางอยู่ตรงไหน…ก็มีค่า…คนเราก็เช่นกัน…ทำตัวให้มีค่า…”อยู่ตรงไหนก็มีค่า”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)