อนุทิน 161219 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๐

ช่วงบ่าย…เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มรภ.พิบูลสงคราม…๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ความเห็น (0)