อนุทิน 161217 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๗๘

วันที่ฉันรู้ว่าตัวเองว่ามีคุณค่า นั่นคือ วันที่ฉันนำความรู้…ไปช่วยเหลือคนอื่นได้…ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใด ซึ่งคนอื่นไม่มีความรู้เหมือนที่ฉันรู้มา…

เรียนรู้…ได้จากชีวิตของฉันเองความเห็น (0)