อนุทิน 161216 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๗๗

ชีวิต…มิจำเป็นต้องใช้ชีวิต ให้เป็น เหมือนเช่น “ชีวิตของคนอื่น”…เพราะชีวิตเป็นของเราเอง เราเป็นคนลิขิตชีวิตของเราเอง…”ชีวิตคนเราย่อมมีแตกต่าง”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)