อนุทิน 161215 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๗๖

ความสำเร็จของชีวิตที่แท้จริง คือ การสร้างชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย…เป้าหมายให้กับชีวิต…และเรียนรู้วิธี…ใช้มัน…เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิต โดยแตกต่างจากชีวิตของคนอื่น…ทำอะไรก็ได้ ที่ตั้งเป้าหมายเข้าไว้ และทำให้ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติแบบจริงจัง!!! และมันก็จะคือ ความสำเร็จที่แท้จริงของคุณเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)