อนุทิน 161212 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๗๓

ตั้งแต่สังคมไทย กลายเป็นสังคม Social…จะอยู่อย่างไรให้อยู่รอดได้ สำหรับคำว่า “ครอบครัว”…พวกเราเลยสร้าง FB ให้กับพี่ฟ้าคราม ได้เรียนรู้ในการใช้ Social สอนให้เธอได้เรียนรู้…อย่าได้สะกัดกั้นเด็ก เพราะจะไปกันใหญ่…ให้เธอเรียนรู้ ด้วยการจำกัดเวลา บริหารเวลาให้เป็นว่าควรเล่นได้ในเวลาใด…อ่านหนังสือได้เวลาใด นี่คือ การสอนเรื่องการบริหารเวลาของย่า พ่อเพรียง-แม่อ้อม…เธอมี i Phone ๕ ซึ่งเป็นเครื่องเก่าของย่า ๆ ยกให้เธอได้ใช้…หากมีเรื่องดี ๆ ในการสอนคน ย่าจะ Link ไปให้เธอได้ศึกษา ฟังดู เพราะนี่คือ การสอนของผู้ปกครองในยุคใหม่…ยุคที่ต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง…ความเห็น (0)