อนุทิน 161208 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๙๕

ความรักที่บริสุทธิ์

มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์

เป็นความรักแท้

ที่มิหวังสิ่งใดตอบแทน

เฉกเช่น…ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก

เขียน 20 Oct 2018 @ 06:19 ()

คำสำคัญ (Tags) #รักแท้#พ่อแม่#รักบริสุทธิ์ความเห็น (0)