อนุทิน 1612 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ก่อนลา เรารีบทำเรื่อง  เรื่องอนุมัติให้ลาไปต่างประเทศกลับมาแล้ว แต่เราจะต้องขออนุมัติใหม่ เพื่อขอไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่าจะขอหนังสือเดินทางจากอธิการบดีด้วย  เพื่อจะได้ไปทำพาสปอร์ตข้าราชการ เพราะการไปประเทศสิงคโปร์ พาสปอร์ตควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

  เขียน:  

ความเห็น (0)