อนุทิน 1612 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ก่อนลา เรารีบทำเรื่อง  เรื่องอนุมัติให้ลาไปต่างประเทศกลับมาแล้ว แต่เราจะต้องขออนุมัติใหม่ เพื่อขอไปราชการต่างประเทศ โดยระบุว่าจะขอหนังสือเดินทางจากอธิการบดีด้วย  เพื่อจะได้ไปทำพาสปอร์ตข้าราชการ เพราะการไปประเทศสิงคโปร์ พาสปอร์ตควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

เขียน 23 Apr 2008 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)