อนุทิน 161193 - ต้นโมกข์

ประโยคประธานถูกกระทำใน Present Continuous (progressive) คือ ประธาน+ is, am, are (จะใช้ is, am, are ขึ้นอยู่กับประธาน) + being + กริยาช่องที่ 3 เช่น

These robots are being used in many homes and offices. หุ่นยนต์เหล่านี้กำลังถูกใช้ในบ้านหลายบ้าน และ สำนักงานหลายสำนักงาน

ที่เราต้องใช้ประโยคประธานถูกกระทำ เป็นเพราะ หุ่นยนต์ ไม่มีชีวิตจิตใจ จึงกระทำด้วยตนเองไม่ได้

หากเราจะแปลงประโยคนี้ประธานกระทำกริยา (ประธาน+ is, am, are) + กริยาช่องที่ 1 เติม ing จะได้ว่า

We are using these robots to do something in many homes and offices. พวกเรากำลังใช้หุ่นยนต์เหล่านี้ในการทำบางสิ่งบางอย่างในบ้านและสำนักงาน

เขียน 19 Oct 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)