อนุทิน 16119 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การเตรียมใจก่อนที่จะพักนั้น “เราต้องตัดทุกอย่างให้ได้...”
ตัดเหมือนคนที่กำลังจะตาย จะต้องไม่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งสิ่งใดไว้ในหัวใจ

เตรียมให้พร้อมแล้วตัดให้หมด
เตรียมสถานที่ทุกอย่างให้ดี ดูให้เหมาะ เพื่อตัดและวางภาระเกี่ยวกับร่างกายนี้ที่จิตใจยังพะวงอยู่
จากนั้นตัดภาระ ความวิตกกังวลใจทั้งหลาย โดยเฉพาะเรื่อง “ความคิด”
เวลานี้เป็นเวลาพัก ไม่ใช่เวลาคิด
พักก็คือพัก คิดก็คือคิด

เขียน 22 Jul 2008 @ 17:50 ()


ความเห็น (0)