อนุทิน 161188 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๘

“คำพูด“ นั้น สำคัญยิ่งนัก…พูดอะไรออกไป ควรรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้พูดออกไป…คุณจะได้สิ่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ก็คือ สิ่งนี้ “คำพูด“ ของคุณเอง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)