อนุทิน 161185 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๕

ก่อนจะไปเกลาชีวิตคนอื่น…เกลาชีวิตของตัวเราเองก่อนดีกว่า…คือ “ชอบอ่ะ!!!”…ทักษะชีวิตที่เรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ได้จากชีวิตของฉันเองความเห็น (0)