อนุทิน 161177 - นวพล แก้วสุวรรณ

โครงการ ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18” ขอเชิญร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยการสนับสนุนเสื้อยืดโครงการพี่ให้น้อง ในราคาตัวละ 200 บาท และร่วมบริจาคเงินทุน การศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน หรือสิ่งของอื่นๆ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี และร่วมสานต่อมหาวิทยาลัย ขอนแก่น กับการอุทิศตัวเพื่อสังคม บัณฑิตวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ ค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18” เพื่อร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ พร้อมนำงานวิจัยลงพื้นที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะไปมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ทาสีและปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนของเด็กอนุบาลและบริเวณโดยรอบให้สวยงาม ตลอดจนลงพื้นที่ให้ความรู้วิธีการเพาะเชื้อเห็ดแก่โรงเรียนและชุมชน ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักเรียนที่มารับบริการโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ใคร่ขอเชิญร่วมสนับสนุนเสื้อโครงการฯ ในราคาตัวละ 200 บาท และร่วมบริจาคเงินทุน การศึกษา ทุนอาหารกลางวัน เสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน หรือสิ่งของอื่นๆ ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/th หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ โทรศัพท์ 0-4320-2420, 081-7689618 ติดต่อ คุณนวพร (เบอร์ภายใน มข. 42417) หรือคุณนวพล แก้วสุวรรณ เบอร์ 099-475-8884

เขียน 18 Oct 2018 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)