อนุทิน 161167 - ต้นโมกข์

เวลาเราต้องการจะบอกว่า “อธิบายถึงเรื่องบางสิ่งบางอย่าง” เราใช้ to explain+กรรม หรือ บางสิ่งบางอย่าง (something) ห้ามต่อด้วยคำว่า about เป็นอันขาดครับ to explain about ไม่มีในภาษาอังกฤษ

ดังนั้น She tried to explain why she was late. หล่อนพยายามอธิบายว่าทำไมหล่อนจึงมาสาย

เขียน 18 Oct 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)