อนุทิน 161158 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๓

การสอนงาน…ให้กับน้อง ๆ โดยวางระบบงานที่ดี มีความสำคัญมาก สำหรับการเป็นผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน…ความเห็น (2)

ใช่เลย

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่แก้ว