อนุทิน 161157 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๒

เตรียมเรื่อง…เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ ฯ เพื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับบุคลากรของ มรภ.พิบูลสงคราม ทุกประเภท…ทำงานใด ๆ หากวางแผน เตรียมการ วางระบบการทำงานที่ดี…ดูเหมือนอะไร ๆ ก็มิได้หนักใจเลยสักนิดเดียว เพราะมีข้อมูลได้เตรียมไว้หมดแล้วความเห็น (0)