อนุทิน 161155 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๐

กลับเข้ามาทำงานที่ มอต่อ…แฟ้มเป็นกะตั้ก…มีเรื่อง ปัญหาของงานในการที่ต้องแก้ + การปรึกษาเรื่องงานของน้อง ๆ ภายในกอง…มีเรื่องงานที่ต้องคิดและตัดสินใจ…มาเต็มมมมมม…บวกเพิ่มด้วยเตรียมเรื่องมอบหมายงานให้ท่านอธิการบดีคนเก่า มอบให้คนใหม่…เตรียมสอนงานให้น้อง ๆ ในกอง เพื่อเป็นแม่ไก่ บ่มเพาะงานของการคิดภาระงานในแต่ละตำแหน่งฯ…เตรียม Power Point ให้กับ มรภ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล…หุหุ…ความเห็น (0)