อนุทิน 161121 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๙๒ แนวการต่ั้งคำถามที่ดี

นอกจากครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียนแล้ว ควรให้โอกาสนักเรียนตั้งคำถามและให้คิดอย่างอิสระ โดยครูควรมีตัวอย่างแนวการตั้งคำถามที่ดีติดไว้หน้าชั้น

  • เพราะเหตุใด………………………………………….

  • จะเป็นอย่างไรถ้า…………………………………….

  • นักเรียนจะ…………………………………ได้อย่างไร

  • กรุณาอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง…………………………

  • มีวิธีใดบ้างที่จะ……………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “การประเมินเพื่อเรียนรู้” ของ สพฐใ

เขียน 16 Oct 2018 @ 21:25 () แก้ไข 16 Oct 2018 @ 21:35, ()

คำสำคัญ (Tags) #การตั้งคำถามที่ดี#ตัวอย่างการตั้งคำถามที่ดีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

สุดยอดครับครู