อนุทิน 161120 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๙๑

……..การตั้งคำถามที่กระตุ้นการคิด ครูผู้สอนอาจใช้การตั้งคำถามปลายเปิดกว้างๆในการกระตุ้นให้นักเรียนฝึก คิด พูด และสื่อความเข้าใจ หรือครูผู้สอนอาจใช้ “การตั้งคำถามโดยใช้เทคนิค Might “คือ ตั้งคำถามให้นักเรียนคิดหาคำตอบที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย เช่่น ปรับจากคำว่า “คุณธรรมหมายถึงอะไร” เป็น “คุณธรรมอาจหมายถึงอะไรได้บ้าง

……..นับเป็นความรู้ใหม่สำหรับผู้เขียน “เทคนิค Might”ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

น่าเอาลองไปใช้บ้างค่ะ