อนุทิน 161117 - ต้นโมกข์

แกนนำ และแกนนอนในความคิดของสมบัติ บุญงามอนงค์

แกนนำ คือ การจัดความสัมพันธ์เป็นแนวดิ่ง คำว่าเป็นแนวดิ่ง หมายความเราต่างกันโดยฐานะ ชนชั้น หรือโดยความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น พ่อแม่กับลูก ครูกับลูกศิษย์ พี่กับน้อง เจ้านายกับลูกน้อง อำมาตย์กับไพร่

แกนนอน คือ การจัดพันธ์เป็นแนวราบ คำว่าเป็นแนวราบหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ฝูง เหล่า

หากแกนนอนคือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และสมบัติและพรรคพวกในโครงการวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดง แถมยังมีการนำประเพณีวัฒนธรรมในการสื่ออีก ที่ผมชอบก็คือการจัดงานวันเด็ก ไม่เอาทหาร ไม่เอาเผด็จการ

สังคมไทยของเราในช่วงสงครามระหว่างเสื้อเหลืองและการใช้นกหวีด-สีแดง ก่อให้เกิดความร้าวฉานระหว่างพวกเราทั้งแกนนำและแกนนอน แกนนอนคือการป้องกันไม่ให้พวกเสื้อแดงส่วนหนึ่งต้องกลัวและหลบลงใต้ดินเพื่อใช้อาวุธ

หากเราอ่านหนังสือของวิคเตอร์ เทอรน์เนอร์ (Victor Turner) เรื่อง The symbol of the forest กล่าวถึงการรับน้องใหม่ของเวน เกนเนปป์ ในช่วงกลางที่บอกว่า น้องใหม่คือสภาะวะที่ไม่แน่นอน ก็ไม่เป็นซ้ายขวา ไม่บนไม่ล่าง ฯลฯ แล้ว งานวันเด็ก ก็เหมือนกับการต่อต้านโครงสร้าง (anti-structure) กล่าวคือมีทั้งประเพณี และใส่วาทกรรมทางการเมืองใหม่ๆลงไป

#คิดถึงแกนนอนของโครงการวันอาทิตย์สีแดงขอให้ได้บัญชีในเร็ววัน

เขียน 16 Oct 2018 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)