อนุทิน 161115 - prayat duangmala

ส่งระบบ B-obec ยืนยันในระบบแล้ว ยังต้องส่งรายงานแบบรับรองพร้อมลงลายมือส่งที่เขตอีก..นี้คือระบบราชการ..ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถเข้าไปอีกไปกับก็ 58 กิโลเมตร..

เขียน 16 Oct 2018 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)